Új címre költöztünk: www.okovarospecs.hu

Mi fán terem a fenntarthatóság?

Mit mond a szakértő?

Dr. Hajnal Klára a PTE TTK Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék adjunktusa. 1988 óta foglalkozik a fenntartható fejlődéssel, elsők között tartott egyetemi kurzusokat Humánökológia, Globális problémák, Fenntartható fejlődés, Fenntartható turizmus témakörökből. 1987 óta él a városban, gyakran vállal szerepet a város társadalmi életében, kuratóriumi tagja az Ökováros – Ökorégió Alapítványnak, a pécsi Kulturális Kreatívok csoportjának egyik szervezője és részt vett Pécs Városfejlesztési Koncepciójának előkészítő munkájában  

Egyre gyakrabban használjuk a fenntarthatóság fogalmát, de vajon tudjuk-e mit is jelent valójában? Ön miként fogalmazná meg a fenntartható fejlődés koncepciójának a lényegét?

Amit eddig fejlődésnek neveztünk, az sajnos egy súlyos globális válságba vezetett bennünket. Évek óta mutatja a körülöttünk lévő társadalmi, gazdasági és környezeti krízis, hogy fenntarthatatlan az a folyamat, amelyet fejlődésnek hittünk. A gazdasági növekedés - többet, nagyobbat, gyorsabban, újabbat, messzebbre - feléli a természeti erőforrásainkat, szennyezi a környezetünket és szétzilálja a gazdaságunkat, társadalmunkat, közösségeinket, tehát fenntarthatatlan. A valódi fejlődés alapvetően minőségi folyamat, amely hatékonyabb, kreatívabb, komplexebb, azaz jobb. Mivel a természet a létfenntartó rendszerünk, így azzal összhangban, harmóniában kellene élnünk, nem mértéktelenül pazarolni a természet adta erőforrásokat. Az emberi szükségleteket a természet önfenntartó rendszerének megfigyelésével, és az abban működő folyamatok leképezésével lehet hosszútávon biztosítani. Az ökotudatos életforma, így a fenntartható fejlődés alapjának tekinthető.

Hogyan lehet megvalósítani városi, azon belül kertvárosi környezetben a fenntartható fejlődést?

Együttműködve, az önkormányzat, a gazdasági szereplők és a városlakók közös elhatározásával. Életmódunk fontos eleme a folyamatnak: fogyasztásunk és közösségi tevékenységünk jelentős mértékben felelős földi létünk fenntarthatóságáért.

Energiatudatosság, hulladékmegelőzés, műanyagok használatának visszaszorítása, helyi gazdaság támogatása, zöldfelületek növelése – mind hozzájárulnak az ökotudatos életforma megvalósulásához. Mindezzel saját és környezetünk egészségét is védjük,

Mondana néhány megvalósult, megvalósulás alatt lévő, esetleg tervezett gyakorlati példát, melyek hozzájárulnak egy település fenntarthatóvá válásához?

A fenntarthatóság egyik alapja a városi közlekedés átalakítása, a közösségi és a kerékpáros közlekedés fejlesztése, amely csökkenti a közutak zsúfoltságát, mérsékli a szennyezést, védi a települési zöldfelületeinket és ezeken keresztül az egészségünket, élhetőbbé teszi a városainkat. Ezt erősítik ökotudatos közösségek, így Pécsett pl. a Tüke piac, a Csinos Presszó közösségi programjai…

A napenergia felhasználása, biogáz termelése helyi szinten is megtalálható. Sok a jó példa itthon és szerte a világban is.

                                         

Ökováros – Ökorégió Alapítvány

Iroda: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. Művészetek Háza I. em.

Telefon: +36 (20) 454-0644; +36 (30) 469-4714

E-mail: okovarospecs@gmail.com

www.okovarospecs.hu